Nemenej dôležitým parametrom pri kúpe AKU skrutkovača/vŕtačky je krútiaci moment. Udáva sa v Nm (čítajte newtonmeter). Čo si pod týmto pojmom predstaviť a na čo slúži, vám priblížim v tomto článku. Na základe uvedených informácií získate prehľad a môžete sa rozhodnúť, či bude pri kúpe pre vás zohrávať rozhodujúcu úlohu.

Čo vlastne znamená krútiaci moment?

Krútiaci moment nám napovedá, akou silou bude AKU skrutkovač uťahovať alebo povoľovať skrutky. Avšak na druhej strane nemá zmysel tento parameter príliš preceňovať. Závisí to všetko od spôsobu používania.

PRÍKLAD:

Ak plánujete skrutkovať skrutku do mäkkého materiálu a chcete predísť prílišnému zapusteniu skrutky do dreva, budete na jej zaskrutkovanie potrebovať menšiu silu, tzn. použijete menší krútiaci moment.

Na druhej strane, ak ide o tvrdý materiál, potrebujete vynaložiť niekoľkonásobne viac energie, tzn. použijete väčší krútiaci moment.

Aký krútiaci moment je pre vás ten správny?

Dôležité aj v tomto prípade je uvedomiť si použitie AKU skrutkovača/vŕtačky, aby ste využili dané parametre naplno. Tu by som odporučil pri kúpe zamyslieť sa aj nad jeho prípadným budúcim používaním, hoci ho prvoplánovo chcete použiť len na skrutkovanie pri skladaní predpripravených dielcov nábytku. Výhodou takmer všetkých AKU skrutkovačov je možnosť nastaviť si ich krútiaci moment. 

Zmenu krútiaceho momentu spravíte na tzv. „očíslovanom venčeku“, nachádzajúcom sa za skľučovadlom/upínacou hlavou. Vzostupné čísla sú vytlačené na vonkajšej strane tohto plastového krúžku. Nájdete tam aj symbol s vŕtačkou, čo znamená, že v tejto polohe môžete vykonávať vŕtacie práce.

TIP:

Pri skrutkovaní odporúčam najprv začať s nižším krútiacim momentom, aby nedošlo k prílišnému zapusteniu hlavičky do dreva, čo by vo finále nebolo esteticky prijateľné. Ak by ste zvolili nízky, vždy ho môžete upraviť smerom nahor. S trochou praxe si vytvoríte veľmi dobrý cit pri nastavovaní krútiaceho momentu.

Čo znamenajú rôzne úrovne krútiaceho momentu?

Aby ste mali lepší prehľad a osvojili ste si to v praxi, uvediem príklad na AKU skrutkovači, ktorý má nastavenie krútiaceho momentu od 1 do 8, plus nastavenie vŕtania. V závislosti od príslušného modelu môžu byť dosiahnuté nasledujúce nastavenia:

  • úroveň 1: skrutkovanie do mäkkých materiálov,
  • úroveň 2 – 4: skrutkovanie do stredne tvrdých materiálov,
  • úroveň 5 – 6: skrutkovanie do tvrdších materiálov,
  • úroveň 7 – 8: skrutkovanie do tvrdých materiálov,
  • úroveň vŕtania: vŕtanie s najväčšími otáčkami.

Berte, prosím, do úvahy, že vyššie uvedené stupne sú iba hrubým príkladom, lebo na trhu existuje veľa AKU skrutkovačov, ktoré majú výrazne vyššie hodnoty krútiaceho momentu.

Na aktuálnom trhu môžete nájsť aj špeciálne AKU skrutkovače, kde nie je nutné nastavovať manuálne krútiaci moment. Tieto automaticky rozpoznávajú krútiaci moment, ktorým musí byť skrutka zaskrutkovaná.

Údržba nastavenia krútiaceho momentu

Akumulátorové skrutkovače sú v podstate bezúdržbové, treba ich len z času na čas prečistiť. Pri pravidelnom používaní odporúčam skontrolovať nastavenie krútiaceho momentu. Návod, ako na to, nájdete v návode na obsluhu, prípadne sa skontaktujte s autorizovaným servisom v prevádzke, kde ste náradie kúpili. Pre tých menej zdatnejších je mojím odporúčaním autorizovaný servis.

Medzi najdôležitejšie súčasti (v závislosti od typu) nastavenia krútiaceho momentu patria:

  • prítlačná pružina,
  • nastavenie krútiaceho momentu s vnútorným závitom,
  • polyamidový kruh s vonkajším závitom,
  • fixačná podložka na nastavenie krútiaceho momentu,
  • prítlačný krúžok.

Na záver je dôležité pripomenúť, že pri kúpe treba dbať aj na napätie batérie a voľnobežné otáčky. Súhra týchto troch vlastností vytvára dobrý akumulátor.