Význam používaných skratiek pri AKU náradí má svoj význam, nielen pre firmu DeWALT, ako takú, ale aj pre obchodníkov, marketérov (aby nemuseli vypisovať celý názov) a samozrejme aj pre koncového užívateľa, ktorý je v nákupnom rozhodovacom procese. Ak poznáte význam zaužívaných skratiek, viete sa rýchlo a s prehľadom rozhodnúť. Prinesie vám to časovú úsporu, ktorú využijete na svojich projektoch.

DeWALT je americkou značkou elektrického náradia a ručného náradia pre stavebníctvo, výrobu a drevospracujúci priemysel. Založená bola v roku 1923 Raymondom E. DeWaltom so sídlom v Marylande. Zaujímavosťou je, že spoločnosť DeWALT je sponzorom aj pretekárov rallye. AKU náradie je známe svojou kvalitou, solídnym výkonom, dobrou ergonómiou a o niečo vyššou cenou.

AKU vŕtačka/AKU skrutkovačka

Najčastejšie typy označenia AKU skrutkovačov/vŕtačiek

DCD  791; 710; 996; 771; 777; 709; 996; … NT; D2; P2; C2; P3; M2; L2T; M3; D1; M2T

Napr. DeWalt DCD996P2

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCD je označenie pre akumulátorovú vŕtačku/skrutkovačku; skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Drill. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 791, 710, 996, … je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia; číslo 7 je určené pre AKU vŕtačky/skrutkovačky
 • NT, D2, P2, C2, … takéto označenie vyjadruje, čo je obsahom daného náradia (akumulátor, nabíjačka, prípadné špeciálne príslušenstvo)

Konkrétne vysvetlivky ku skratkám:

 • NT – obsahom dodávky je kufrík T-STAK
 • D2 – 2 ks – 2 Ah akumulátor (D)
 • P2 – 2 ks – 5 Ah akumulátor (P)
 • C2 – 2 ks – 1,3/1,5 Ah akumulátor (C)
 • P3 – 3 ks – 5 Ah akumulátor
 • M2 – 2 ks – 4 Ah akumulátor (M)
 • L2T – 2 ks – 3 Ah akumulátor (L2) a kufrík T-STAK
 • M3 – 3 ks – 4 Ah akumulátor
 • D1 – 1 ks – 2 Ah akumulátor
 • M2T – 2 ks – 4 Ah akumulátor (M2) a kufrtík T-STAK

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCD996P2 prečítať nasledovne: AKU skrutkovačka s 2ks – 5 Ah akumulátorov. 

AKU priamočiara píla

Najčastejšie typy označenia AKU priamočiarych píl

DCS 331 NT; M2; N

Napr. DeWalt DCS331M2

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCS je označenie pre akumulátorovú (priamočiaru, okružnú, chvostovú, … pílu); skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Saw. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 331 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia; číslo 3 je určené pre píly (vo všeobecnosti)
 • NT, M2 podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke; označenie predstavuje, že dodávané náradie je bez akumulátora a nabíjačky

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCS331M2 prečítať nasledovne: AKU priamočiara píla s 2ks – 4 Ah akumulátorov. 

AKU okružná/kotúčová píla

Najčastejšie typy označenia AKU okružných/kotúčových píl

DCS 391; 373; 575; 576 NT; M2; N; T2

Napr. DeWalt DCS576N

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCS je označenie pre akumulátorovú (priamočiaru, okružnú, chvostovú, … pílu); skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Saw. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 391, 373, 575, 576 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia
 • NT, M2, N podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke; označenie T2 predstavuje 2ks – 6 Ah akumulátora

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCS576N prečítať nasledovne: AKU okružná/kotúčová píla bez akumulátora a nabíjačky

AKU chvostová píla

Najčastejšie typy označenia AKU chvostových píl

DCS 310; 388; 305; 387 D2; N; M2; T2, NT

Napr. DeWalt DCS310D2

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCS je označenie pre akumulátorovú (priamočiaru, okružnú, chvostovú, … pílu); skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Saw. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 310, 388, 305, 387 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia
 • D2, N, M2, … podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCS310D2 prečítať nasledovne: AKU chvostová píla s 2 ks – 2 Ah akumulátorov

AKU uhlová brúska

Najčastejšie typy označenia AKU uhlových brúsok

DCG 412; 414; 405; 406 N; M2; T2; P2; NT

Napr. DeWalt DCG414N

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCG je označenie pre akumulátorovú uhlovú brúsku; skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Grinder. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 412, 414, 405, 406 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia; číslo 4 je určené pre uhlové brúsky 
 • N, M2, T2, … podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCG414N prečítať nasledovne: AKU uhlová brúska bez akumulátora a nabíjačky

AKU vŕtacie/búracie kladivo

Najčastejšie typy označenia AKU vŕtacích/búracích kladív

DCH 253; 243; 273; 334 N; M2; D2; P2T; NT; P2B

Napr. DeWalt DCH243D2

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCH je označenie pre akumulátorové vŕtacie/búracie kladivo; skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Hammer. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 253, 243, 273, 334 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia; číslo 2,3 je určené pre vŕtacie/búracie kladivá
 • N, M2, D2, … podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke

Konkrétne vysvetlivky ku skratkám:

 • P2T – 2ks – 5 Ah akumulátor a kufrík T-STAK
 • P2B – 2ks – 5 Ah akumulátor

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCH243D2 prečítať nasledovne: AKU vŕtacie/búracie kladivo s 2ks – 2 Ah akumulátorov.

AKU klincovačka/sponkovačka

Najčastejšie typy označenia AKU klincovačiek/sponkovačiek

DCN 890; 693; 692; 660; 650; 681 N; D2; P2

Napr. DeWalt DCN692P2

VÝZNAM SKRATIEK:

 • DCN je označenie pre akumulátorové klincovačky/sponkovačky; skratka je odvodená od anglického názvu Cordless Nail. Prvé písmeno “D” je jednoducho označenie značky DeWALT
 • 890, 693, 692, 650 je modelovým číslom bez ďalšieho odkazu na vlastnosti náradia; číslo 8,6 je určené pre klincovačky/sponkovačky
 • N, D2, P2 podobne ako pri AKU skrutkovačke/vŕtačke

Príklad: Na základe vyššie uvedeného je možné skratku: DeWalt DCN692P2 prečítať nasledovne: AKU klincovačka/sponkovačka kladivo s 2ks – 5 Ah akumulátorov.

Na záver by som zhrnul, že značenie AKU náradia značky DeWALT pozostáva v úvode z iniciál anglických názvov náradia (napr. CN – Cordless Nail) spolu s označením značky (D – DeWALT), následne modelového čísla (napr. 890 – AKU klincovačka/sponkovačka), podľa ktorého sa rozlišuje o aký typ náradia sa jedná a posledná časť “kódového” označenia vyjadruje, čo je obsahom náradia (napr. NT – kufrík TSTAK, P3 – 3ks 5Ah akumulátor, ..). Označenie je na pochopenie veľmi príjemné a ľahko zapamätateľné. Najbližšie pri kúpe už s tým nebudete mať problém.